Запалителни свещи

Запалителни свещи

 

Запалителни свещи


Запалителната свещ е важен конструктивен елемент от системата на запалването. Тя е предназначена за непосредствено запалване на топлинно-въздушната смес в бензиновите двигатели с вътрешно горене. Възпламеняването на сместа става при прехвърчане на искра между електродите на свещта. Запалителната свещ се използва във всички типове системи на запалване: контактни, безконтактни и електронни.
Свещта се състои от контактна пръчка и централен електрод, поместени в изолатор. Контактната пръчка осигурява съединяването на запалителната свещ с елементите на запалителната система – високоволтов проводник или индивидуална бобина за запалване. Съединението може да бъде от фланцев тип SAE или резбов М4. Най-разпространени са съединенията SAE. Централният електрод в свещта изпълнява ролята на катод.


Топли и студени запалителни свещи


 Свещите се подбират индивидуално за всеки конкретен двигател. Те биват топли и студени, в зависимост от величината „топлинно число“. Топлинното число показва времето, за което свещта се запалва. Колкото по-голямо е топлинното число, толкова по-бавно се загрява свещта. Съответно – топлите свещи са с малко топлинно число, а студените – с голямо. Трябва да се има предвид, че условията на работа на свещите през лятото и през зимата са различни. Като правило, всяка кола трябва да има два комплекта свещи: студени за лятото и топли за зимата. Така през зимата е по-добре да се кара с по-ниско топлинно число, а през лятото – с по-високо. Топлите свещи са подходящи и, ако автомобилът често стои в задръствания. За дълги разстояния и за шофиране на високи скорости са подходящи студени свещи.
Размерът на двигателя също влияе при избора на запалителни свещи. Колкото по-голям е двигателят, толкова по-студена трябва да е свещта. От друга страна, самата свещ може да е топла за един двигател и студена за друг. 
От топлинното число зависи и температурата, при която свещите се самопочистват. 
Топлинните еквиваленти, изразени с помощта на топлинното число представляват измерване на средната температура на електродите в изолатора, съответстващо на натоварването на двигателя. Работната температура трябва да бъде в интервала от 400 до 859 градуса по Целзий. Температура над 400 градуса е нужна и за самопочистването на запалителните свещи. При по-висока температура електродите допълнително се подлагат на въздействието на химически агресивни  съединения или се разрушават. Това може да се избегне, ако се използва подходящо за двигателя гориво и се следи за външния вид на свещите.
Между централния и страничните електроди на свещта се поддържа определено разстояние – искров промеждутък, който трябва да е оптимален за конкретната запалителна свещ и да съответства на определен двигател. Размерът на искровия промеждутък зависи от размера и формата на централния електрод, от конструкцията на страничния електрод и от плътността на горивно-въздушната смес. Колкото по-голям е този промеждутък, толкова по-голяма е искрата и по-добре се възпламенява горивно-въздушната смес.


Характеристики на запалителната свещ


Към техническите характеристики се отнасят: диаметърът на резбата, дължината на резбата, искровият промеждутък и топлинното число.
Диаметърът по принцип е 14 мм. Според дължината на резбата, свещите се делят на къси – 12 мм, средни – 19-10 мм и дълги – 25 и повече мм. Колкото по-мощен е двигателят, толкова голяма е дължината на резбата. Искровият промеждутък между електродите за различните свещи е между 0,5 и 2 мм.
Скалата на топлинното число е различна, според производителите на запалителни свещи. При някои марки, топлинните числа се увеличават от топли към студени свещи. При други – обратно, увеличението е от студени към топли. Някой производители изобщо нямат скала за топлинно число.
Характеристиките на запалителните свещи се отразяват в типови обозначения с буквено-цифрови кодове, които се изписват върху свещта и нейната опаковка. И тези обозначения не са унифицирани и се различават в зависимост от производителя, но има таблици за сравнението им.
В зависимост от конструкцията си, животът на запалителните свещи е дълъг от 30 000 до 100 000 км пробег на автомобила.