Кабели на свещи

Кабели за свещи комплект 


Автомобилът представлява сложна конструкция от механични системи и електрооборудване. Към второто се отнася запалителната система, отговаряща за появата на електрическата искра, която възпламенява гориво-въздушната смес. За генерирането и предаването на искрата се използват специални високоволтови проводници.


Устройство на кабелите за свещи


Единият край на кабела се закрепва на запалителната бобина, която подава електрически импулс, а вторият край е закрепен за свещта. Един такъв проводник се състои от:
Жица с ниско съпротивления, която провежда тока. 
Изолация, защитен слой около жицата, която предпазва от изтичане на ток или възникване на искра на друго място.
Метален наконечник-контакт, който съединява елементите от запалителната система.
Капачки, който скриват накрайника и фиксират кабела допълнително.
Всеки от елементите на конструкцията изпълнява важна функция и при нарушение може да повреди целия кабел. Ако се наруши изолацията, в кабела могат да попаднат вода или вредни пари от моторния отсек, които ще разрушат проводника. Когато той се повреди, кабелът няма да подаде искра. Капачките трябва надеждно да затварят накрайника и да го предпазват от влага и прах. По принцип капачките се изработват от гума или силикон, за по-плътно прилягане.


Технически изисквания


Доколкото високоволтовият кабел изпълнява важна функция в запалителната система, той трябва да е качествен и да отговаря на изисквания като устойчивост към агресивна среда и на температура от -60 до +240 градуса. Кабелите трябва да имат и високи изолационни качества. Най-честите причини за авария по вина на кабелите са свързани с прекъсване на електрическата верига или с изтичане на ток. Прекъсването обикновено става на мястото на съединението на жицата с накрайника, като повредата е механична или се получава от прегряване. Когато има изтичане на ток, проводящите свойства се влошават поради замърсяване или нарушена изолация.
Как се проверяват кабелите за свещи
Кабелите на запалителните свещи са важен компонент на двигателя. Те доставят електричеството, произведено от бубината до запалителните свещи. Под въздействието на топлината и вибрациите, проводимостта на кабела може да се влоши и това да затрудни работата на свещите. За да се поддържа работата на двигателя, кабелите на свещите трябва периодично да се сменят. Повредените кабели дават сигнали и това са : нестабилен празен ход, пропускане на двигателя, радио-смушения, намаляване на пробега.
Кабелите се проверяват визуално с фенерче или на място с добро осветление. Търсят се прорези и изгаряния по изолацията или капачките. Проверява се за корозия на местата за свързване на кабела с бобината и запалителните свещи. Когато се пусне двигателя, може да се чуят пощраквания, които са сигнал за изтичане на електричество с високо напрежение. Добре изолирана и заземена отвертка може да се прокара по цялата дължина на свещите, около бубината и по гумените накрайници. Ако до отвертката се появи дъга, кабелът е неизправен. Подобна проверка може да се направи и с пулверизатор с вода, с който се пръска малко около накрайниците и се наблюдава дали има дъга или изпарения. Капачките се свалят и се проверяват за следи от сажди, които са белег за повредени свещи.
Запалителните свещи се проверяват и за съпротивление. Намира се номиналната мощност на съпротивлението на запалителните свещи, съгласно ръководството по експлоатация на автомобила. Необходимата информация за съпротивляемост на кабелите може да се намери и в интернет. В съответствие с препоръките, се използва омметър за определяне съпротивлението на кабелите. Проверяват се пружинните скоби, които държат кабелите при разпределителя. Важно е кабелите да са здраво закрепени в нужното положение.


Съвети


Не сваляйте кабелите веднага, а един след друг.
Поддържайте кабелите на свещите чисти, за да намалите изтичане на ток.
Някои двигатели имат запалване с индивидуална бобина на всяка свещ, която напълно заобикаля кабелите, въпреки че гумените накрайници присъстват.