Подгревни свещи

 

Подгревни свещи


Дизеловият двигател се отличава от карбураторния. Често може да се чуе, че в дизела горивото се възпламенява от компресията, но тази формулировка не е съвсем точна, защото в нея е пропуснат изключително важния промеждутъчен етап. При движението на буталото от долната мъртва точка до горната, се компресира не гориво-въздушната смес като в бензиновите двигатели, а само въздух. Въздухът се нагрява до температура 700-900 градуса и горивото, което се впръсква в цилиндъра в самия край на компресирането не се възпламенява от компресията, а от съприкосновението с нагретия въздух. Всичко това работи без проблем, когато двигателят се е загрял до работна температура. Какво се случва при пускане на двигателя, когато  температурата на въздуха в цилиндъра не се различава много от тази на улицата? Особено през зимата, дори и при много висока степен на компресия, буталото не може да превърне минус 10 градуса в плюс 700. Ето тук на сцената излизат подгревните свещи, които не запалват, а загряват. Подгревните свещи представляват нагревателни елементи. За времето от 7 секунди за най-евтините свещи, до 2 секунди за най-скъпите, скритата в свещта спирала нагрява окръжаващия въздух до 1000 градуса.


Принцип на работа


Пускането на подгревните свещи в дизеловия двигател става автоматично при завъртането на ключа в запалването. Продължителността на работата на свещите зависи от датчика на температурата на двигателя. Когато турбодизелът се нагрее напълно, свещите се изключват.

 

Ето какъв е процеса:
1. При завъртане ключа на стартера, на подгревната свещ се подава електричество.
2. Когато на контролния панел светне лампата за свещите, през зимата е необходимо ключът за запалването да се задържи. Докато свети контролната лампа, подгревните свещи топлят, когато лампата изгасне, двигателят може да се пусне със стартера.
3. При пускане на двигателя със стартера и след 15-30 секунди работа на подгревните свещи, може да се включи турбодизела.
4. След пускането на двигателя със стартера, подгревните свещи работят още 3 минути, за да обезпечат безпроблемна работа до пълното му загряване.


Устройство на подгревните свещи


Свещите имат спирала-нагревател, която може да е открита или защитена с обвивка. Твърдата обвивка е пълна с керамичен прах, който е проводник на топлина. Свещи от открит тип вече почти не се използват. По принцип, свещите могат да служат до около 60 000 км. пробег, ако не се нарушават условията за експлоатация на дизеловия двигател. Свещта може да излезе по-рано от строя заради повреда на нагревателната спирала. Ако в обвивката има пукнатина, в свещта  могат да проникнат влага и мръсотия. Рискови за експлоатацията на подгревните свещи са неправилният монтаж, електрохимическата корозия, която се появява с времето и несъответствието на модела с двигателя на автомобила.


Видове подгревни свещи


1. Подгревни свещи с една спирала


Моноспиралните свещи са конструирани така, че една спирала обезпечава както нагряването и ограничаването на максималната температура, така и определения срок на употреба. Тази конструкция съответства на изискванията на повечето двигатели, които се използват днес. Въпреки това, във връзка с иновациите в автомобилостроенето, моноспиралните свещи постепенно се заменят с такива с двойна спирала, които още по-добре регулират температурата.


2. Подгревни свещи с двойна спирала
С използването на най-добри материали за изработване на спиралата, тези свещи могат да достигнат и да регулират оптималната за работа температура във всички фази на пускане на двигателя – преди пускането, в хода на пускането и скоро след пускането му.


3. Подгревни свещи със спирала-нагревател
Работната част на тези свещи се състои от спирала-нагревател, изработена от резистентен материал. При използването им за двигатели с тежко гориво със самовъзпламеняване от компресия с вихрова камера или с предкамера, те са разположени и работят така, както и останалите свещи. Използват се за облекчаване пускането на различни видове топлинни агрегати или за подгряване на въздуха във всмукателния тръбопровод на двигателя.