Спирачен цилиндър

Спирачен цилиндър       


Спирачната система се състои от множество механични елементи, които изпълняват своята особена функция и роля в успешната работа на всички системи. Спирачният цилиндър на колелото е един от най-важните елементи в цялата спирачна система. Той преобразува налягането на течността в определена механическа сила, която въздейства на спирачните накладки.


 Роля на спирачния цилиндър на колелото в спирачната система


В момента на спиране, водачът натиска педала на спирачката и това усилие се предава на буталото на спирачната помпа. Буталото въздейства на спирачната течност, в следствие на което се задействат спирачните цилиндри. От цилиндрите излизат бутала, които притискат накладките към дисковете или барабаните, в зависимост от вида на спирачната система. Всеки недостатък в спирачната система може значително да понижи ефективността на процеса на спиране. Това, на свой ред, ще доведе до нежелани последствия както за автомобила, така и за водачите. Има един елемент, който в повечето случаи става става причина за неизправности в цилиндрите и в последствие – на частично или пълно прекратяване на процеса на спиране. Това е спирачната течност. Срокът на експлоатация на спирачните цилиндри е средно 80-100 000 км. пробег, но при по-екстремен стил на шофиране и сложни метеорологични условия е възможно преждевременно износване на механизма.


 Конструкция на спирачния цилиндър на колелото         


Спирачният цилиндър представлява бутало в излят корпус. Под въздействието на спирачната течност, буталото натиска спирачната накладка. За по-качествено уплътнение се използва гумен пръстен. Много разпространени са буталата с хромово покритие, което ги предпазва от корозия. Специални, устойчиви на високи температури, гумени капачки защитават цилиндъра от попадане на прах и твърди частици.


Видове спирачни цилиндри


В зависимост от типа на спирачната система, спирачните цилиндри се делят на два вида. Първият вид са цилиндри, въздействащи на спирачни накладки от барабанен тип – барабанен цилиндър. Вторият вид е бутало, което притиска спирачни дискови накладки – дисков цилиндър.
В зависимост от производителя, марката и модела на спирачния цилиндър, има множество негови разновидности, отличаващи се по срока си на действие, по типа и марката на автомобила и спирачната му система.


Повреди


Индикация за това, че спирачният цилиндър трябва да бъде ремонтиран дават следните признаци:

Автомобилът не се движи праволинейно, след натискане на педала на спирачката.

Пада нивото на спирачната течност в резервоара.

Необходимо е по-голямо усилие при натискане педала на спирачката.

Шум от задните спирачки.

Наблюдава се петно от протекла спирачна течност под паркирал автомобил.

След продължителна експлоатация, цилиндрите са подложени на износване, а от попадналите странични вещества в спирачната течност, като вода и кислород, се появява и ръжда от вътрешната страна. Износват се уплътненията и възвратната пружина. Такива промени предполагат спешен ремонт или смяна. Другата причина за повреди в спирачния цилиндър е разхерметизирането. Това се вижда при външен оглед – остават характерни следи, има силна миризма и нивото на течността пада много бързо.

Има и проблеми, свързани с детайли, които работят непосредствено с цилиндъра. Ако при спиране, колата занася, проблемът може да е в заяло бутало. Детайлът може да е износен, счупен или спирачната течност да е замърсена. В случай, че детайлът трябва да се смени, не бива да се прави компромис с качеството и произхода на резервната част. Ако буталото заяжда от некачествена течност, цялата система трябва да се промие и да се налее нова течност. Разбира се, трябва да се отстрани и въздуха. Ако има протичане на спирачната течност от спирачния цилиндър, за което свидетелства и ниското ниво в резервоара, първото нещо, което трябва да се направи, е определяне мястото на протичане и смяна на всички негодни детайли.

Спирачните цилиндри се сменят по двойки – на двете колела. Проверката на цилиндрите веднъж годишно е добра практика, но при включване на светлинен индикатор за неизправност в спирачната система, прегледът и ремонтът са неизбежни.