Маншон каре

ТЪРСЕНЕ ПО АВТОМОБИЛ

1
2
3

Какво представлява маншон за каре в автомобила?

Не всички водачи, попаднали в ситуация, изискваща смяна на каре знаят, че те до някаква степен носят вина за скъпия ремонт на карета, защото не са обърнали внимание на време на състоянието на автомобилния маншон за каре, който го предпазва. 

Каретата са детайли на автомобили с предно предаване. Конструкцията на предаването включва по две карета от всяка страна – вътрешно каре и външно каре. Самите карета по размер не са много големи, но имайки предвид сложността на технологията на тяхното проиводство, са сравнително скъпи детайли. Точно поради сложността на технологията и устройството им каретата не подлежат на ремонт, а се сменят с нови.

Вътрешното каре предава въртеливо движение на остта откъм скоростната кутия и се поставя в специално място.

Всеки маншон за вътрешното каре изпитва големи натоварвания от високата температура на работещия двигател, често се поврежда от странични предмети, които попадат в частта на двигателния отсек от пътя. Характерни признаци на повреда на маншон каре се явяват появяване на многочислени малки напуквания, разкъсвания и обилно изхвърляне на смазочния материал.

Външното каре предава въртенето на вала директно върху главината на колелото. Автомобилният маншон на външното каре също така се нагрява от триене на детайлите, а от външната му страна в него постоянно се удрят камъчета и пясък, вода и прах от пътната настилка. Във връзка с това, че маншонът на външното каре е разположен от вътрешната страна колелото, в това си място маншонът изпитва многократни смачквания и разтягания. За да се определи дали вашите маншони за външни карета не са скъсани следва да се завърти колелото на автомобила докрай в едната страна. Едната страна на маншона максимално ще се разтегне, което ще позволи детайлното му разглеждане.

За да функционират правилно и за по-дълъг срок от време, каретата винаги трябва да има смазочен материал, който осигурява работата на карето в дългосрочен план. Поради тази причина каретата имат нужда от специални маншони, които предотвратяват изтичането на смазочните материали (греста) и попадането на странични частици (прах, мърсотия, вода и пр.) Просто казано, маншонът представлява  гумен калъф, който покрива каретата на автомобила и се нарича маншон за каре.

Автомобилните маншони за карета се предлагат на различни цени и могат да бъдат могат да бъдат различни по форма и размер, но всички те имат една функция – защитата на карето. Повредата на маншон на каре е сериозен проблем. Дори малка пукнатина в неговата конструкция може да доведе до попадане на прах и влага върху каретата. В последствие се образува абразив, който ще доведе до по-бързото износване на карестата, респ. – намаляване експлоатационния им срок и проблеми в тяхната работа. Тъй-като маншоните за каре са под постоянни въздействия от различен вид, те изискват регулярна проверка и оценка на тяхното състояние. За да не се пропусне момента, когато има нужда за смяна и да не се допусне повреда на каретата.

За да изпълнява безупречно своята функция, вашият маншон каре трябва да има следните свойства – еластичност на материала, приспособеност към работа при различни температури, устойчивост при агресивна външна температура (горещини и големи студове). За да обезпечат максимална защита в сложни условия, маншоните за карета се изработват от силикон и неупрен. Тяхната форма прилича на конус, който е направен във формата на хармоника. Тази му форма и избрана не случайно. Само по този начин  един маншон на каре се предпазва от пренатискане и при разтягане се избягва скъсване, когато се променя ъгъла на движението на карето.

Закрепването на маншоните се обезпечава със скоби от двете страни. Смяната на маншон за каре е процедура на пръв поглед не сложна, но в същото време – трудно изпълнима. Когато се сменя този детайл, задължително се прави смяна с нови скоби, никога не трябва да се слагат старите, дори и на външен вид да изглеждат здрави.