Термостат

Термостат за кола - това е регулатор на температурата на течността в системата за охлаждане. Той ускорява загряването на двигателя и поддържа необходимата температура.

Как работи?

При първоначалното запалване на двигателя, охлаждащата течност има еднаква температура с обкръжаващата среда. За да се съкрати времето за загряване, автомобилният термостат блокира потока и към радиатора, пускайки течността откъм помпата по така наречения „малък кръг“.

След повишаването на температурата в двигателя, термостатът отваря клапата, препращайки потока на загрятата вече вода по големия кръг, който обхваща основния воден радиатор от системата за охлаждане. По същия ред, ако има понижаване на температура, клапата се затваря, пропускайки охладителната течност по малкия кръг, подминавайки основния воден радиатор.

Когато температурата на охлаждащата течност е между 80-95 С, клапата за термостат на вашата кола се намира в междинно положение и към водния радиатор се насочва само част от течността. В зависимост от това колко е отворена клапата се осигурява постепенно смесване на охладената течност.

Термостат за кола - от какво се състои

Работният елемент в конструкцията на всички термостати се явява термо елемент запълнен от твърдо вещество, което е смес на мед, графит и алуминий. Основният клапан се отваря и затваря при установени температурни стойности. Моментът, в който клапанът започва да се движи и необходимата температура за това са специфични за всеки един двигател, обикновено температурата е между 70-95С.  Тя се обозначава и върху корпуса на термостата.

Как да разберем за неизправност

Един от симптомите за неизправност на термостат на вашата кола – когато двигателят не може да загрее достатъчно или, още по-лошо, когато прегрява. Това са явни признаци за неработещ термостат. Има и още сигали, на които може да се обърне внимание – рязко увеличение на разхода на гориво; системата на загряване на салона не функционира правилно, т.е. при ниски температути отвън, салонът не може да загрее.

Видове дефекти

Неизправност при повечето термостати се проявява в ограничаването на подвижността на работния клапан. Клапанът може да блокира, както в едно от двете крайни положения, така също и в междинно. Ако клапата на един термостат за кола е блокирала напълно в затворено положение, охладителната течност ще циркулира само по малкия кръг. Това прави възможно прегряването на радиатора, независимо в какъв режим на работа е двигателя, при положителна или отрицателна температура на въздуха.

Ако термостатът се отваря, но не до края, двигателят също може да започне да прегрява. Ако клапанът му е блокирал напълно или частично в отворено състояние, охладителната течност ще циркулира само по големия кръг и за да стигне до необходимата оптимална температура ще трябва по-дълго време, а през зимата може изобщо да не загрее.

Причини за повреди на термостати

Основни причини за повреди на термостат за кола са корозията в самия воден радиатор - ръждивите частици се наслояват върху термоелемента на термостата и той става нечувствителен към променящата се температура на охладителната течност в системата и намлява неговата подвижност. Друга причина за повреда може да бъде използването на некачествена охладителна течност или ненавременната и подмяна.

Можете да закупите термостат на ниска цена, но ако той не е изправен разходите за ремонт на автомобила могат да бъдат много големи. Върху двигателя еднакво лошо влияят всякакви нарушения на температурния режим.