Общи условия

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

При извършване на поръчка от онлайн магазин AR-AUTO.NET се счита, че сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.


 

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ съдържа Общите условия, които регламентират отношенията между „АР АУТО” ООД и лицата, ползващи и намиращи се в онлайн магазина AR-AUTO.NET, като указват правилата му за ползване, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП (Закона за защита на потребителите).

1.2. Договорът за покупко-продажба се сключва между търговецът AR-AUTO.NET („АР АУТО” ООД) от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричан по-долу "Клиент"/“Купувач“) във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез онлайн магазин AR-AUTO.NET.       

1.3. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN


 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1.   „АР АУТО“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в София, България, жк. Младост 3, бл. 347, бх.5, ап.93, с адрес за кореспонденция в София, България ,п.к.1712,  жк. Младост 3, бл. 347, бх.5, ап.93, ЕИК 203410679.

2.2. „АР АУТО“ ООД е собственик на онлайн магазин AR-AUTO.NET и администрира същия.

2.3. AR-AUTO.NET e уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. 

2.4.   Можете да се свържете с AR-AUTO.NET на посочения по-горе адрес за кореспонденция, на телефон 0899 535050 или на и-мейл info@ar-auto.net.


 

3. ТЕРМИНИ

  АР АУТО, AR-AUTO.NET, Дружеството – означава „АР АУТО“ ООД.

  Сайт ,Онлайн магазин, Електронен магазин – означава виртуалният магазин намиращ се на  AR-AUTO.NET

  Купувач – означава физическо лице на или над 18 години или юридическо лице, което сключва Договор за покупко-продажба от разстояние с Дружеството през сайта AR-AUTO.NET.;

  Продавач - „АР АУТО“ ООД чрез сайта AR-AUTO.NET

  Ползвател, Клиент– означава всяко лице, ползващо функционалностите на сайта.

  Стоки - означава продуктите, посочени в сайта AR-AUTO.NET, и които в същото време са и предмет на Договора за покупко-продажба или са предмет на Договор за п покупко-продажба, сключен с потвърждаването на Заявка, макар и да не са включени в в сайта AR-AUTO.NET. Това основно са резервни части за автомобили, аксесоари и оборудване за автомобили, акумулатори моторни масла, течности и добавки.

  Заявка - означава писмена или устна поръчка на Стоки, направена от Купувача и адресирана до Дружеството, в която са посочени видът, количеството на поръчаните Стоки, тяхната цена и мястото на доставка, която Заявка е получена от Дружеството и същото писмено, устно или по друг подходящ начин е потвърдило получаването й;

  Потребител – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

  Лични данни – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Наложен платеж – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

  Договор – означава договор за покупко-продажба, сключен от разстояние, съгласно който Дружеството се задължава да доставя на Купувача Стоки, а Купувачът се задължава да приеме стоките и да заплати на Дружеството Покупната цена за същите. Договорът за покупка може да бъде сключен писмено и/или устно. Настоящите общи условия за ползване на сайта ar-auto.net представляват неразделна част от този договор.


 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  Общите условия на АР АУТО са задължителни за всички потребители на сайта AR-AUTO.NET.

4.2.  Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.  АР АУТО запазва правото си едностранно да променя Общите си условия по всяко време, като всички направени промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели на сайта, като при всяка промяна на общите условия АР АУТО ще информира за това чрез съобщение на сайта ar-auto.net.

4.4. Изображенията на част от продуктите са примерни, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията, поради промяна на дизайн, етикетировка, опаковка и други.

4.5. Сайтът AR-AUTO.NET може да съдържа линкове към други сайтове. АР АУТО заявява, че не носи каквато и да е отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.6. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина AR-AUTO.NET стоки е предоставена от производителите, респективно от вносителите на съответните стоки, като АР АУТО не носи, каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

5.1. Чрез регистрацията на поръчка в сайта AR-AUTO.NET, Купувачът се съгласява чрез имейл или по телефона и декларира желанието си да получи съответната стока от АР АУТО срещу заплащане.

5.2.Продавачът (АР АУТО) изпраща уведомление за постъпила поръчка чрез сайта ar-auto.net чрез имейл или по телефона, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

5.3.В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от поръчката по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът се задължава да уведоми за това Клиента чрез имейл или по телефона.

5.4.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача (АР АУТО) и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на потвърждение по телефoна, че Продавача, че е готов да изпрати Стоката от поръчката.


 

6. РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по регистрация на сайта AR-AUTO.NET е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите и клиентите без регистрация.


 

7. ДОСТАВКА

7.1. Доставката се извършва от куриерска фирма. Условията, сроковете и цени за доставка са указани в сайта

7.2. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

7.3. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

  За стоки поръчани до 15 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

  За стоки поръчани след 15 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

7.4. При всички случаи АР АУТО си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.


 

8. ЦЕНИ

8.1.Всички представени на сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като АР АУТО си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта цени на стоки са крайни, с включен ДДС и включват всички други данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

8.2. Цената за доставка се заплаща допълнително от Клиента, като конкретната цена за доставка се уточнява при потвърждаване на поръчката. 

8.3. Цената на доставка до всички населени места в България до офис на Еконт Експрес е 5 лв. с ДДС. В случай, че Клиентът желае доставката да бъде на посочен от него адрес (до врата) или ако в дадено населено място няма офис на Еконт, то тогава цената на доставката се изчислява с посочения в раздел „Поръчка и Доставка” калкулатор на Еконт. Изключение правят поръчки на стойност над 150.00 лв., които се доставят безплатно (за сметка на Търговеца) за град София и цялата страна до офис на Еконт Експрес.


 

9. ПЛАЩАНЕ

9.1. Дължимата крайна цена за поръчка се заплаща чрез:

  Наложен платеж

  Банков превод:

Банкова сметка:

Банка ДСК

Получател: АР АУТО ООД

IBAN: BG85STSA93000022440577

BIC код: STSABGSF

9.2. Всички плащания се извършват в български лева.

9.3. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на АР АУТО ООД общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка.

9.4. Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок АР АУТО ООД не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.


 

10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

10.1. Всички продукти, публикувани в сайта AR-AUTO.NET са нови, неупотребявани и запечатани от производителя. 

10.2. АР АУТО предлага гаранционен документ за закупена стока, само в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя на стоката (акумулатори, амортисьори и т.н.). Гаранцията се счита за невалидна в случай на повреди, причинени от лош транспорт, съхранение, неправилна експлоатация или опит за ремонт от страна на Клиента. 


 

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

11.1.  АР АУТО се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на закупената от него стока;

да достави в уговорения срок заявената за покупка стока;

да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

11.2.  АР АУТО не носи отговорност в случай на невярно посочена от производителя информация за стоката. 

11.3.  При липса на складова наличност от заявената стока, АР АУТО уведомява Клиента за изчерпването й в рамките на пет работни дни от получаване на заявката чрез обаждане до посочения от Клиента телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента електронна поща.

11.4.  При посочване на неверен или сгрешен адрес за доставка, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката АР АУТО не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

11.5. Клиентът се задължава:

   да посочи точни и валидни данни за контакт: име, телефон, адрес за доставка и електронна поща;

   да заплати цената на поръчаната стока при доставката с куриер;

   да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

   да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

11.6. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

11.7. Когато Клиентът откаже получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

11.8. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АR-AUTO.NET се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като се задължава да поеме всички разходи по доставката.  В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на новото потвърждение.

11.9. Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 

  доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

  цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 

11.10. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 

11.11. Купувач, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на Стоките, без да посочва причината за това и без да дължи каквото и да било обезщетение, да се откаже от и да върне неизползвани, окомплектовани и неповредени Стоки, срещу което АР АУТО да възстанови на Купувача заплатената от него покупна цена за върнатите Стоки.

11.12. Правото на връщане на стоки от Купувач може да се упражни, при условие че Купувачът преди изтичането на съответния срок уведоми Дружеството за решението си за връщане на Стоките, като върне същите на АР АУТО в неизползван и неповреден вид, опаковани в оригиналната им неповредена и с ненарушена цялост опаковка, придружени заедно с копие на оригиналният касов бон/фактура/товарителница за закупените Стоки, подписана от Купувача. Разходите за връщане на Стоките са за сметка на Купувача. Дружеството възстановява на Купувача заплатената от него Покупна цена за върнатите Стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил върнатите от Купувача Стоки


 

12.  РЕКЛАМАЦИЯ

12.1. Клиентът има право да направи рекламация на закупен от него продукт, в случай на установен след получаването на продукта фабричен дефект. Клиентът връща продукта за сметка на АR-AUTO.NET и му се изпраща същия. При липса на наличност от същия продукт се изпраща равностоен на закупения продукт, като замяната се съгласува предварително с клиента. При несъгласие за замяна с равностоен продукт на Клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на АR-AUTO.NET.

12.2. Всички рекламации се приемат по установена процедура за рекламация на АР АУТО  ООД. Рекламацията се извършва чрез депозиране на надлежно попълнен от Купувача формуляр за рекламация, придружен с копие на оригинален документ за покупка на Стоките, подписан от Купувача. Образец на формуляр за рекламация е публикуван на АR-AUTO.NET. АР АУТО ООД разглежда и се произнася по рекламацията в рамките на тридесет дни. В случай че преценката относно основателността на рекламацията не може да бъде извършена от представител на Дружеството, Стоките, за които е направена рекламация, се изпращат на производителя за оценка. В такъв случай се изпраща писмено уведомление на Купувача за възможно удължаване на срока за рекламация.


 

13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. АR-AUTO.NET (АР АУТО ООД) е вписан като Администратор на лични данни в регистъра на аминистраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни, съгласно ЗЗЛД.

13.2. АR-AUTO.NET защитава личните данни на своите клиенти, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка или при поръчки по телефона, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. 

13.3. АR-AUTO.NET може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора, спазвайки действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия. АR-AUTO.NET има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, рекламни съобщения, изпращане на поздравления, организиране на томболи и конкурси, запитвания, нетърговски и админитративни съобщения, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: аrauto@abv.bg. 

13.4. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 


 

14. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

АR-AUTO.NET се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

   е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 

   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 

   АR-AUTO.NET е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


 

15. ОТГОВОРНОСТ

АR-AUTO.NET не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, за които АR-AUTO.NET е бил в невъзможност да предвиди и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на АR-AUTO.NET.


 

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


 

17. СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на АR-AUTO.NET съобразно българското законодателство. 


 

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с АР АУТО се прекратяват в следните случаи:

  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

  в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


 

19. ДРУГИ УСЛОВИЯ


АР АУТО дава право на разглеждане на всички материали, публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел (с изключение на купуване на даден продукт/и), при условие че се спазват всички авторски права и съответните означения. 
Всички елементи на съдържанието на АR-AUTO.NET, включително дизайн, текст, софтуерни програми, графики, рисунки и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на АР АУТО и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Забранява се всяко неразрешено ползване, промяна, възпроизвеждане и др. на част или цялото съдържание на сайта и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писменото съгласие на АR-AUTO.NET.
Забранено е всяко неразрешено ползване, промяна, възпроизвеждане и други на част или цялото съдържание на сайта и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без изричното писмено съгласие на АR-AUTO.NET („АР АУТО” ООД).