Саѕtrоl ЕDGЕ
Саѕtrоl ЕDGЕ Тіtаnіum FЅТ 5W-30 LL Моторното масло Саѕtrоl ЕDGЕ Тіtаnіum FЅТ 5W30 LL е специално създадено за тотална защита на детайлите на двигателя. Маслото обезпечава ефективна работа на съвременните високотехнологични двигатели, създадени по най-новите инженерни разработки, които работят в