Масло-за-двигател
Маслото за двигател играе важна роля в работата на двигателя. От маслото зависи срока на експлоатация на мотора, графика на обслужването му, икономията на гориво и т.н., затова е необходимо да се избере такъв продукт, който оптимално ще подхожда на